ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ MR.LIN HAOYE ผอ.ขงจื่อ มมส. MR.GENG JUN ผอ.ขงจื่อ มข. MR.SUN GUANYONG นักข่าว CCTV หนังสือพิมพ์จีนกลางประจำประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ MR.LIN HAOYE ผอ.ขงจื่อ มมส. MR.GENG JUN ผอ.ขงจื่อ มข. MR.SUN GUANYONG นักข่าว CCTV หนังสือพิมพ์จีนกลางประจำประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.