ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ MR.LIN HAOYE ผอ.ขงจื่อ มมส. MR.GENG JUN ผอ.ขงจื่อ มข. MR.SUN GUANYONG นักข่าว CCTV หนังสือพิมพ์จีนกลางประจำประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 141629

141629


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.