ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี และ นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะเทศบาลนครนครราชสีมา ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 379713

379713


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.