ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ทีมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ > 141797

141797


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.