ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายณัฐวัฒน์ หงษ์กาญจนพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร งานตรวจราชการ 2 และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ทีมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ > 143256

143256


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.