ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น. นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 143457

143457


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.