ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค ๒ และ นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วย ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๒ (อุบลราชธานี) พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 374082

374082


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.