ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. อาจารย์เอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และอาจารย์ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ และนายพิชัยยา ตุระซอง ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 147287

147287


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.