ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 148984

148984


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.