ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะทำงานขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 395021

395021


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.