ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.