ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เข้าฟังบรรยาย และ อำนวยความสะดวกถ่ายทำรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน กับ ยายเมี้ยน ช่อง5 > 397341

397341


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.