ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 396918

396918


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.