ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ รศ.ดร. วรรณลักษณ์ เมียนเกิด กรรมการตรวจประเมินฯ ดร. ไฉน น้อยแสง กรรมการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการประกวด รางวัล Ombudsman Awards รางวัลแก่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี ๒๕๖๕ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ > 410824

410824


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.