ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ ภาค๙ (ธรรมยุต) เข้ารับฟังบรรยายและชั้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > S__5210219

S__5210219


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.