ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเชิดศักดิ์ สันติวราวุฒิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเชิดศักดิ์ สันติวราวุฒิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.