ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเชิดศักดิ์ สันติวราวุฒิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 417402

417402


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.