ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๓๐ น. คณะสัมมนา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่6 ศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 158810

158810


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.