ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.