ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 160955

160955


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.