ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๕๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยาย และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 162744

162744


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.