ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น คณะจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายธนันท์ ดิษเจริญ นักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับ > 433734

433734


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.