ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.