ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 448603

448603


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.