ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. อาจารย์ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรพร้อมทีม ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว.ประสานมิตร พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. อาจารย์ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรพร้อมทีม ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว.ประสานมิตร พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.