ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > 460650

460650


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.