ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 454725

454725


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.