ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. คุณ นิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 469715

469715


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.