ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายและขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 10829

10829


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.