ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๓๐ น. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) นำโดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สคบท. และคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 173357

173357


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.