ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 173615_0

173615_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.