ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางวิมล โรมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และคณะ ได้ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 174696

174696


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.