ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๓๐ น. คณะสโมสรโรตารีชูหลินประเทศไต้หวัน เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ > 178597_0

178597_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.