ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๐๐ น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวเปรมฤทัย เลิศบํารุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับ > 178818_0

178818_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.