ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 8 พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 33301_0

33301_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.