ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เข้ารับฟังบรรยายและได้ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เข้ารับฟังบรรยายและได้ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.