ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เข้ารับฟังบรรยายและได้ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ > 180386_0

180386_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.