ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ และร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.