ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตร สมาชิกวุฒิสภา เข้ารับฟังบรรยายขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 36627_0

36627_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.