ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยรถไฟความเร็วสูงหูหนาน Mr.Yao Fangyuan อธิการบดี Mr.Lin Chongxiang ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr.Deng Jingwei คณบดี คณะระบบพลังงานรถไฟความเร็วสูง Mrs.Feng Linling คณบดี คณะระบบสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟความเร็วสูง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับฟังบรรยายและได้ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ > 181376_0

181376_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.