ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เข้ารับฟังบรรยายและได้ขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 181479_0

181479_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.