ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 8 พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีทีมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ > 181509_0

181509_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.