ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 189274_0

189274_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.