ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา. ๑๕.๐๐ น. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับฟังบรรยาและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > S__73539635_0

S__73539635_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.