ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ > 199210_0

199210_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.