ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา. ๑๕.๐๐ น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับฟังบรรยาและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > S__73670717_0

S__73670717_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.