ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ > 199928_0

199928_0


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.