ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ > S__79315006

S__79315006


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.