ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์นิคม วรรณราชู พร้อมด้วยคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกา เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Thai) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์นิคม วรรณราชู พร้อมด้วยคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกา เข้ารับฟังบรรยายและขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑ โดยมี นายชยุตม์ โอวาทกานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.