ROI ET TOWER

ROI ET TOWER > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (Thai) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

(Thai) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก ขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด๑๐๑

Sorry, this entry is only available in Thai.


COPYRIGHT © 2020 roiettower. ALL RIGHTS RESERVED.